EUROPESE UNIE – DISCRIMINATIE

De Europese Unie werkt aan een richtlijn die burgers het recht geeft religieuze uitingen en symbolen uit het openbare leven te bannen.

 

Volgens de Europese Unie zou deze richtlijn, die nationaal niet kan tegengehouden worden, agressie tegen bepaalde bevolkingsgroepen willen verhinderen.

 

Mag ik aannemen dat het hier gaat om bevolkingsgroepen die zich hier gevestigd hebben, aangetrokken door onze royale sociale voorzieningen, die een maatschappelijke ordening voorstaan geïnspireerd door de Koran.

 

Hoe anders kan uitgelegd worden dat in sommige delen van het Verenigd Koningrijk de Kerstverlichting voortaan Winterverlichting genoemd wordt, dat Kerstmis herdoopt werd tot Winterval, dat ambtenaren niet meer mogen deelnemen aan Operation Christmas Child die arme en verwaarloosde kinderen Kerstgeschenken bezorgt.

 

Hoe kan verklaard worden dat in Vlaanderens grootste stad symbolen verboden worden die herinneren aan onze Joods Christelijke cultuur.

 

Indien deze wet er zou komen betekent dit de onderwerping aan de subjectieve gevoelens van eenieder; iedereen die zich op basis van die wet gekwetst voelt kan klacht indienen.

 

De voorbereiding van deze wet wordt ondersteund door een vreemde coalitie die het politiek meestel met mekaar niet eens zijn – liberalen en socialisten – en mensen die bij de Islam in het gevlei willen komen. De Christen-Democratie zit het gevaar niet in of doet er aan mee.

 

Blijkbaar wordt niet beseft dat in de lokalen voor publieke dienstverlening, al of niet door de overheid betoelaagd, (openbare diensten, hospitalen, scholen, gevangenissen, welzijnsorganisaties) de Joods Christelijke symbolen het voorwerp van een klacht en een veroordeling kunnen betekenen.

 

De vrijheid tot een religie te behoren, en de vrijheid dat niet te doen is essentieel en moet beschermd worden. Hetgeen de Europese Unie wenst te regelen heeft met dit principe geen uitstaans: het betreft een regelgeving om niet beledigd te worden door ondermeer Joods Christelijke symbolen.

 

 

 

 

Willy DE WAELE

Burgemeester

Advertentie