Federale regering beslist en de Lokale besturen betalen

Met heel veel bravoure wordt er de aandacht op gevestigd dat de in uitvoering van de taks shift de belastingen op de lonen fors zullen dagen en dat netto meer zal overblijven.

Door de invoering van de taksshift om de lasten op arbeid te verminderen echter krimpt de loonmassa waarop federaal de personenbelastingen geheven worden. Dientengevolge daalt de opbrengst van de Aanvullende Personen Belasting van de lokale besturen; deze belasting vertegenwoordigt ongeveer 50% van de overdrachtontvangsten.

Volgens de federale overheidsdienst Financiën kost de taksshift de lokale besturen:

  • Voor 2018: 141 miljoen €
  • Voor 2019: 164 miljoen €
  • Voor 2020: 256 miljoen €
  • Voor 2021: 325 miljoen €

De lokale besturen zijn er echter decretaal toe verplicht hun budgetten en financiële meerjarenplannen met een positief saldo neer te leggen. Ingevolge het dalen van de opbrengst van de APB zullen de lokale besturen verplicht zijn, ofwel hun dienstverlening af te bouwen, saneringen door te voeren of hun middelen (belastingen) te verhogen.

Bovendien moet de taksshift budgettair neutraal zijn en geen verlies inhouden voor de federale schatkist; deze minder ontvangsten worden opgevangen door:

  • Ecofiscaliteit en gezondheid: 28%
  • Efficiënte overheid: 11%
  • Niet arbeidsgebonden inkomsten: 47%
  • Consumptie – BTW en accijnzen: 14%

Gezien de Vlaamse overheid eveneens zijn belastingaanslag vestigt de federale loonmassa zal zij ook de gevolgen voor de opbrengst ervan ondervinden. Voor het jaar 2021 zal het Vlaams Gewest 384 miljoen € minder ontvangen uit de opcentiemen gevestigd op de personenbelasting (bron: studie van de Nationale Bank van 10 augustus 1917)

Dit zal voor gevolg hebben dat de federale taksshift door de lokale besturen, Vlaamse overheid en de compenserende maatregelen voor de burger zo goed als geneutraliseerd zal worden.

Een typisch voorbeeld van een vestzak broekzak operatie.

En nu maar hopen dat het extra maandloon voldoende zal zijn om de kosten van de taks shift op te vangen.

 

Willy DE WAELE

Ere burgemeester

Advertentie