Een schuldbekentenis van formaat

Tijdens het debat in DE AFSPRAAK van vrijdag 15 januari 2022 stelde de federale staatssecretaris voor Relance Thomas DERMINE (PS) dat Wallonië gedurende minstens 20 opeenvolgende jaren een economische groei, die jaarlijks 2% groter is dan deze in Vlaanderen, nodig heeft om zijn financieel huishouden recht te trekken.

De afbrokkelende machtsbasis van de PS, onder druk van de PTB, laat deze partij evenwel niet toe de ontzaglijke financiële en budgettaire problemen adequaat aan te pakken. In tegendeel, mede onder druk van de FGTB, blijft de PS geldverslindende voorstellen lanceren ondermeer in verband met pensioenen, werkloosheidsuitkeringen voor werknemers die zelf ontslag nemen en gratis openbaar vervoer.

In La Libre Belgique van 17 februari 2016 laat Thierry BODSON voorzitter van het ABVV-FGTB optekenen:

La part de la fonction publique dans le volume global de l’emploi est plus élevée en Wallonie qu’en Flandre. Toutes les mesures prises contre la fonction publique pèsent donc proportionnellement plus sur l’emploi en Wallonie.

Een verklaring die kan tellen en mede verklaart waarom de PS politiek enkel kan overleven met een doorgedreven cliëntelisme.

Bij gebrek aan eigen middelen wordt deze vrijgevigheid ongelimiteerd gefinancierd door Vlaanderen, zonder controle noch resultaatsverbintens. Verantwoordelijkheid voor de uitgaven houdt eveneens verantwoordelijkheid in voor de ontvangsten.

Bezuiden de taalgrens is dit echter onbespreekbaar. 

Met een schuldgraad van 200% van het Bruto-Regionaal-Product en kredietbeoordelaars die de kredietwaardigheid stelselmatig verlagen zal de Waalse regering op korte termijn niet meer over de financiële middelen beschikken om de noden van haar bevolking te financieren.

Dag na dag verdampt de solvabiliteit van Wallonië dat op korte termijn niet meer in staat zal zijn op de kapitaalmarkt leningen aan te gaan zonder de waarborg van de federale overheid en van Vlaanderen.

Treffend voorbeeld is de ramp in de Vesder vallei. Ondanks de jaarlijkse Vlaamse financiële transfers van om en bij de 8 miljard euro slaagde de Waalse overheid er niet in reserves op te bouwen om onvoorziene omstandigheden te financieren. 

Om de ergste nood te leningen heeft Elio DI RUPO, Waals minister-president, de bedelstaf opgenomen en de federale regering een tussenkomst gevraagd en gekregen ten belope van 1,2 miljard euro onder de vorm van een lening, terug te betalen tussen 2025 e 2035 met een vaste marktconforme rente. 

Gezien de belabberde budgettaire toestand van Wallonië en het onvermogen om maatregelen te nemen valt het te betwijfeld of deze lening ooit zal kunnen terugbetaald worden. De neutralisering van deze lening zal, er kan gif opgenomen worden, deel uitmaken van het zoveelste institutioneel compromis.

Hoelang zal het nog duren vooraleer men het in Wallonië doorheeft dat met de PS in het bijzonder en de linkerzijde in het algemeen een economisch herstel onmogelijk is. Financiële verantwoordelijkheid en privaat initiatief zijn voor de PS onmogelijke opgaven omdat hun bestaan hiermede bedreigd wordt.

Tijdens de viering van het 50ste verjaardag van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen op 21 mei 2016 stelde gastpreker, professor emeritus Jules GAZON, van de Luikse universiteit onomwonden: 

Federaal België slechts blijft bestaan als, binnen de federale entiteit, Vlaanderen de interregionale solidaire band blijft garanderen. Dit veronderstelt echter dat Vlaanderen afziet van zijn primaire budgettaire boni (7,5 miljard € in 2012) om het budgettair tekort van de federale staat te dichten, veroorzaakt door Wallonië. 

Louis VERBEKE, voorzitter van de VLERICK BUSINESS SCHOOL merkt in DE TIJD van 2 september 2014 terecht op, ik citeer: 

Wanneer vertellen we eens heel duidelijk op basis van feiten aan het hele land dat het onverantwoord is voor Vlaanderen om 8 à 10 procent van zijn B.R.P. over te dragen om het prompt verloren te zien uitdelen, zonder hoop op beterschap? 

Geketend in een grondwettelijk serail, met dank aan de CVP, BSP en PVV die in 1970 de Vlaamse demografische meerderheid geofferd hebben op het altaar van een kunstmatige Belgische eenheid – die zonder de medewerking van de Franstalige minderheid, die er geen belang bij heeft, niet kan worden gewijzigd – beschikt Vlaanderen niet over de mogelijkheden noch middelen om het tij te keren. Zelfs de schade beperken zit er niet; CASSANDRA wenkt.

Op 28 april 2016 schreef Jean Quatremer, Brussels correspondent van het Frans dagblad Libération: 

Vijftig jaren van communautaire strijd tussen Vlamingen en Walen hebben het koninkrijk in een doodlopend steegje doen belanden: onmacht, incompetentie, onverantwoordelijkheid.

Het gebrek aan een gemeenschappelijk taal, tegengestelde economische en  sociale inzichten kunnen maar tot één besluit leiden: geeft Wallonië en Vlaanderen de vrijheid zodat ze zich politiek, administatief, economisch en sociaal kunnen organiseren in overeenstemming met de eigen ieologie en inzichten. 

Wouter BEKE verklaarde op de 22ste september 2007 in het Quebecse dagblad  Le Devoir: 

Wij wensen een waarachtig confederalisme, waarbij elkeen zal kunnen handelen zoals het hem belieft. Als de Franstaligen geen ballast willen uitgooien, zal ons geen andere keuze resten dan de onafhankelijkheid. 

De waarheid moet onder ogen durven zien worden; 6 staatsmisvormingen hebben het federale België opgezadeld met een hybride onwerkbare bestuursstructuur, ondoorzichtige besluitvorming waar niemand nog verantwoordelijk is noch te verantwoording kan worden gesteld. 

Door de oncontroleerbare noch resulaat gebonden financiële transfers verarmt Vlaanderen onomkeerbaar om een fictieve en opgedrongen nationale eenheid in stand te houden.

Vlaanderen beschikt in het federaal parlement over een ruime meerderheid om het tij te keren. Hoe lang nog gaan deze Vlaamse vertegenwoordigers des volks de dictatuur van de Franstalige minderheid ondergaan en gaan zij wachten tot ook Vlaanderen bankroet is?

De Vlamingen moeten alleen durven

Willy DE WAELE

Ere Burgemeester

Advertentie

Een gedachte over “Een schuldbekentenis van formaat

  1. Zware taalfout, hws onder invloed van uw grote politieke gedrevenheid…
    Voorlaatste alinea: Door de oncontroleerbare en… transferts, VERARMT Vlaanderen… 🤗
    Bon, voor de rest niks nieuws onder uw zon. U, ik en >2,5 miljoen stemgerechtigde Vlamingen beseffen al decennia in welk erbarmelijke staat de logge politieke tanker BE-failed state z. bevindt. Dit continu herhalen, levert Vlaanderen NIKS op! Enkel als de rechtse Vlamngen hun numerieke meerderheid in het federaal Parlement benutten, kunnen we werken aan een betere(!) toekomst voor onze Regio. La Belgique? C’est terminé! Waarom blijft u lid vd “liberale” partij OVLD, waarvan de oude, achterhaalde 🐊🐊🐊uit onmacht én radeloosheid ENKEL de aberrante én abjecte politieke status quo betrachten??? Groeten, Dominique Viaene.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s