White lives don’t matter

Madrid, Brussel, Zaventem, Parijs, Nice, Londen en Conflans-Sainte-Honorine, 466 moorden en 2.778 gewonden, waarvan sommigen voor het leven. Deze aanslagen zijn de perfecte toepassing van soera 47 vers 4  “Wanneer jullie ongelovigen in de strijd ontmoeten, tref dan hun nek”, en in soera 8 vers 12 staat: “Snij hun hoofden af en de toppen van hun vingers”. 

De geschiedenis herhaalt zich, maar we leren niet uit het verleden. In de eerste helft van de 7e eeuw werd rabbijn, Ka’b ibn al-Ashraf, rond 625 na Christus in Medina onthoofd wegens het schrijven van poëzie tegen de islam. Het Westen vergeet steeds een les die al 1.400 jaar wordt herhaald. 

Ondertussen blijft het bij de zogenaamde verdraagzame moslimgemeenschap oorverdovend stil. Moest er nog enige twijfel zijn waarom lees dan wat Allah, de Allerhoogste schrijft in soera 4, vers 59: Jullie die geloven! Gehoorzaamt God en gehoorzaamt de gezant en de gezagsdragers uit jullie midden.

Er wordt verontwaardigd maar vooral uiterst behoedzaam gereageerd om toch maar niet te kwetsend en beledigend over te komen. Wij leggen bloemen neer op de plaats van de misdaad en steken kaarsjes aan; opdracht volbracht. Een bladzijde wordt omgedraaid en er wordt terug overgegaan tot de orde van de dag. Conflans-Sainte-Honorine vervaagt maar de politiek-religieuze theocratie blijft onze samenleving bedreigen. Dat een theocratische religie volk en beschaving bedreigt en ons vermogen om samen te leven ondergraaft wordt achteloos even in wachtstand gezet. Zal ook zo worden geageerd als zij zelf het slachtoffer worden van een religie die onze maatschappelijk ordening ondergeschikt maakt aan hun goddelijk teksten?

Deze politiek-religieuze theocratie gaat, in afwachting dat zij de politieke meerderheid hebben, voor een parallelle samenleving die orde en wet ondergraaft met als uiteindelijk doel de volledige controle over onze samenleving. Deze overname wordt bovendien in de hand gewerkt door een amper te stuiten immigratie, het lage geboortecijfer van de autochtone vrouwen ondermeer als gevolg van het gebruik van anti-conseptiva middelen en de wetgeving op de zwangerschapsonderbreking, en de grote fertiliteit van de islamitische gemeenschap die langzaam maar zeker in hun demografisch overwicht vertaald wordt. Eens de macht wordt afgestaan en veroverd door deze totalitaire politiek-religieuze ideologie wordt het terug veroveren bijzonder hypothetisch. 

Nu reeds wordt de vrijheid van meningsuiting bedreigd, wordt de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in vraag gesteld, worden hun voedingsgewoonten doorgedrukt, wordt de scheiding tussen kerk en staat niet aanvaard, en worden anders geaarden met de dood bedreigd.

Daarbij worden ze bijgestaan door de zogenaamde politiek correcte multicul-ideologie, die alle kritiek op de islam als racistisch beschouwd, in het algemeen en een links-groene diversiteit verbinders ondermeer uit Mechelen en Gent in het bijzonder. Zelfs Vlamingen zijn in hun steden niet meer welkom. Zij worden manu militarie aangepakt, om toch maar hun islamitisch electoraat niet voor het hooft te stoten. Het ontgaat hun duidelijk dat zij hiermede met de bedreigingen van verkrachting en moord akkoord gaan.

Stel u even voor dat een moslim door een “ongelovige” onthoofd wordt. De dociele Main Stream Media zouden hun allergrootste lettertype bovenhalen om de racistische aanslag te veroordelen. Dat zij zich hiermede degraderen tot medeplichtigheid aan de afschuwelijke en hatelijke daden en woorden is duidelijk hun zorg niet.  Ben trouwens ook benieuwd of de Belgische voetbalbond op de eerstvolgende internationale match zal uitpakken met “White lives matter”.

Recent nog vertelde mij een Vlaamse lerares, die in het Brusselse les geeft, dat onderricht geven in een multiculturele omgeving zo goed als onmogelijk geworden is en hoe haar directie haar als een baksteen heeft laten vallen om toch maar de moslimgemeenschap niet voor het hoofd te stoten.

Wij moeten ons de vraag durven stellen; welke maatschappij wij aan onze kinderen zullen overlaten, terwijl de echte vraag moet zijn: aan welke kinderen zullen wij de verantwoordelijkheid van het maatschappelijk gebeuren overlaten?

Willy DE WAELE

Voorzitter OVV

Advertentie

11 gedachten over “White lives don’t matter

 1. UItstekende synthese & analyse!
  En nu de oefening maken: welke zaken vinden we axiomatisch voor onze liberale democratische seculiere rechtstaat? Wat is de conditio sine qua non: de absolute voorwaarden die onderschreven dienen te worden om tot onze samenleving te mogen toetreden? Hier te mogen verblijven?

 2. H V O
  Geen probleem met de rake analyse, maar een het slordige taalgebruik (zie hieronder) komt de kracht van de boodschap NIET ten goede. Spijtig, héél spijtig…
  wordt de vrijheid van meningsuiting bedreigt
  en worden anders geaarden met de dood bedreigt
  die alle kritiek op de islam als racistisch beschouwd
  niet voor het hooft te stoten

  1. Akkoord dat we moeten streven naar een best mogelijk taalgebruik. Maar een taal is niet het uitsluitend eigendom van een clubje academici, dat daarenboven om de haverklap afkomt met nieuwe regeltjes en aanpassingen. Niet iedereen, vooral hij/zij die werkt heeft veel tijd en zin om deze, nogal dikwijls zelfverklaarde, intellectuelen op hun vingerknippen te volgen. Wat trouwens met onze meestal voortreffelijke ambachtslieden waarvan het taalgebruik niet overeenkomt met wat de taalkundige elite eist ? Men vraagt toch ook niet aan een schoolmeester dat hij een varken slacht, of een muurke metst, of een dak herstelt ?

 3. H V O, je hebt zeker gelijk wat de taalfouten betreft. Ik denk dat overhaasting hier wel een rol gepeeld heeft en Willy zal, als rechtgeaarde Vlaming, daar de volgende keer meer aandacht moeten aan besteden. Wat het artikel betreft : volledig akkoord !!

 4. In het onderwijs zijn de meeste directies de angsthaas zelve. Het hele onderwijs immers is doortrokken van het multiculturalisme als ideologie, en de pedagogische projecten in alle netten vertrekken volautomatisch van hyperdiversiteit, inclusie en dat soort ritueel taalgebruik. Ga daar maar eens tegenin.

 5. Er begint grote twijfel te ontstaan over de hypothese van een klein percentage salafisten tegenover een overgrote meerderheid van gematigde islamieten.Als je de reactie verneemt van de co-voorzitter-moslima van een van de Vivaldi regeringspartijen ten opzichte van de Franse regering die even maar wakker schoot van de vreselijke misdaad ten opzichte van een gedreven leerkracht dan is dat alles behalve hoopgevend of vertrouwenwekkend. De sporadische religieus geinspireerde verklaringen van enkele imams klinken onvoldoende door om van een Europese islam te kunnen spreken.Hierdoor krijgt men de indruk dat de meerderheid van Europese moslims zich schaart achter een godsdienst die haaks staat tegenover de mensenrechten en dus geen plaats kan claimen in Europa.

 6. Onderzoek Nederland een paar jaren geleden: 35 percent van de ondervraagde moslims was pro sharia.
  Dat is geen kleine groep zoals men ons wil blijven doen geloven.

 7. Het is altijd moeilijk om de toekomst te voorspellen.
  Willy schetst hier een toekomstbeeld dat werkelijkheid zou kunnen worden…
  Maar belangrijk : welke oplossingen/maatregelen stel je voor Willy, om die toekomst een halt toe te roepen?

 8. Geachte
  niet moslim , moslim…
  neen, als westerling wordt men niet geboren als racist.

  Ieder volk mag schermen voor zijn eigen cultuur… maar dan wel degelijk ook in zijn eigen land!!!!

  Als moslim bewijs jezelf deze strijd overal ten pas en ten onpas te voeren.
  Al dan niet gebruik makend van geweldpleging en of gruwelijke daden.

  Als een niet moslim op reis gaat naar een moslimland dan wordt ervan die toerist van alles geeist…tot de meest absurde dingen toe. Men moet er niet eens aan denken om al het opgelegde (in naam vh geloof vd bewoners vh gastland)om er eens tegenin te gaan.

  Maar weet ge … er wordt niet tegenin gegaan door de globetrotter want er is respect voor de plaatselijke cultuur. Kan men dit eventueel niet opbrengen dan moet men maar een andere reisbestemming gaan zoeken. Ook is een culturele aanpassing voor duur van een reis, gemakkelijk omdat men op voorhand weet dat dit niet blijvend is.

  Aan alle moslims die zich gevestigd hebben in een niet moslimland …
  wees tevreden dat u er terecht kon.
  Vergeet niet dat uzelf de keuze hebt gemaakt om te verkassen naar een NIET moslimland.
  Weet dat dit gastland zijn eigen geschiedenis heeft met zijn eigen bevolking. Dat er andere wetten, reglementen en vrijheden gelden.
  Dat niets u belet om na een ernstige afweging van uwentwege, onmiddellijk terug te keren naar uw eigen land.

  Als gast die U moslim op dat moment wel bent, zowel als bezoeker, asielaanvragen, illegale of vast verblijvende om het even wie… geld een duidelijke regel …
  PAS U AAN !!!!
  Het omgekeerde zou in een moslimland NOOIT mogelijk zijn laat staan getolereerd worden … dus nogmaals PAS U AAN !!!!!!
  Sta open voor nieuwe ervaringen.

  Het is verkeerd om Uw geschiedenis, Uw godsdienst OP TE DRINGEN aan het gastland.
  Hierbij gelijk welke vorm van geweld gebruiken is voeding voor racisme.
  Met godsdienstvrijheid wordt het u wel mogelijk gemaakt uw eigen godsdienst te belijden.
  DIT IS GEENSZINS DE TOELATING OM IN NAAM VAN UW GODSDIENST IEMAND VAN EEN ANDERE GODSDIENST TE ONTHOOFDEN

  Het is beschamend voor U moslim gast dat U er wel zou op staan om alle voordelen die het gastland U aanbiedt … zonder enige schroom te aanvaarden met in het achterhoofd de gedachte … MOOI … GOED… BETER OF IN MIJN GEBOORTELAND…
  HET IS MIJN PLICHT OM DAAR NU EEN MOSLIMLAND VAN TE MAKEN. DOOD AAN ALLE ONGELOVIGE

  Godsdienst werd/ wordt op deze manier ten pas en ten onpas gemakkelijk misbruikt.

  Mag men niet verwachten dat de mens hier boven zou moeten staan ????

  Iedere mens,
  (het beest die men) realiteitszin
  begrip
  relativeringsvermogen incasseringsvermogen
  verdraagzaamheid
  en nog vele andere goede kwaliteiten toeschrijft,
  zou moeten beseffen dat het
  MULTICULTURELE alleen maar kan werken als de goede wil en inzet er komt van beide kanten MOSLIM niet MOSLIM.

  Wie dit niet begrijpt, beseft, geen toegevingen wil doen van zijn kant… in welk kamp men zich ook bevindt… draagt al dan niet gewild/bewust bij tot
  RACISME !!!!!!!!!
  Hoogachtend
  een globetrotter!!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s