… en ze gaan door… “White Lives don’t Matter”

Onderwerping en overheersing zijn de oogmerken van de islam, zoals opgenomen in de soera, vers 193 en soera 8, vers 39:

‘Strijd tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.’ 

Heden worden en blijven wij er allen door bedreigd en net daarom is zwijgen en ondergaan geen optie. Hoelang gaat het nog duren vooraleer man en paard worden genoemd. De Franstaligen vertalen dit beeldrijk: « qui ne dit mot, consent ». 

Kritiek op de multiculturaliteit werd steevast als islamofoob of erger nog als racisme afgedaan en intussen slaapwandelen wij rustig de afgrond tegemoet op het altaar van de multiculturele heilstaat. 

Debat en dialoog tussen verschillen religies betekent niet dat je je identiteit moet verloochenen en een ridicule “politieke correctheid” moet invoeren”, gedragen door electorale motieven.

Vanaf begin de jaren 1990 – toen Philippe MOUREAUX aan het hoofd kwam van de Brusselse PS – heeft men naar de pijpen van radicale en conservatieve moslims gedanst om electorale redenenDaardoor zijn radicale ideeën beter kunnen gedijen. (…) daar zijn de kiemen gelegd voor een radicaal ideeëngoed.”

De gevolgen zijn vandaag te zien in het Brusselse straten; politie wordt gemolesteerd, brandweer en hulpdiensten worden bedreigd. En nog steeds spreken de media over “jongelingen” en durven man en paard niet benoemen zogezegd om niet te stigmatiseren. 

Geen publicaties van Mohamed cartoons, geen leerkracht die lesgeeft met Mohamed cartoons in Oostenrijk, en toch 4 doden en talrijke gewonden na een aanslag door een vervroegd vrijgelaten “gederadicaliseerde” jihadist. 

In de Oostkantons worden 2 geradicaliseerde jongeren opgepakt die een aanslag op een politiekantoor aan het voorbereiden waren.

In Nederland moeten leraren onderduiken omdat zij het gewaagd hadden Mohamed cartoons in hun lessen te tonen.

Geholpen door sommige Ngo’s blijven “vluchtelingen”, voor het overgrote deel moslims, het Europese vastteland binnenstromen met alle veiligheidsrisico’s eraan verbonden. 

De zoveelste gevolgen van de Westerse naïeve overtolerantie alsof de rigide islam ideologie even in wachtstand kan geplaatst worden. Ook de pseudo-intellectuelen onder dekking de banier van een inclusieve maatschappij en hun strijd tegen het racisme dragen een verpletterende verantwoordelijkheid. 

De Franse schrijver, Nicolas CHAMFORT (geboren in 1761) schreef: 

« On laisse en repos ceux qui mettent le feu, et on persécute ceux qui sonnent le tocsin »

Jacques BOSSUET (geboren in 1627), bisschop en schrijver, voegt er aan toe :

« Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ».

Bij de linkse verbinders en promotoren van een inclusieve maatschappij blijft het intussen oorverdovend stil om vooral de islamisten niet voor het hoofd te stoten. Zij zijn hiermede verantwoordelijk voor de toenemende onderwerping aan een intolerante religie die elke kritiek op de islam met brutaal blind geweld onderdrukt. Hun verbindend verhaal werkt echter niet; indien aan deze verbindingsverblindheid geen grenzen worden gesteld zal er straks niets meer te verbinden zijn.

Moest er nog enige twijfel zijn waarom lees dan wat Allah, de Allerhoogste schrijft in soera 4, vers 59: 

Jullie die geloven! Gehoorzaamt God en gehoorzaamt de gezant en de gezagsdragers uit jullie midden. 

Hetgeen de imans in hun moskeeën verkondigen, in een taal die wij niet verstaan, hebben wij het raden. In Vlaanderen zijn misvieringen in het Frans sinds 1970 onder druk en protesten afgevoerd; waarom geen dergelijk protest tegen het gebruik van het Arabisch in de moskeeën?

Vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd, wordt de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in vraag gesteld, worden hun voedingsgewoonten doorgedrukt, wordt de scheiding tussen kerk en staat niet aanvaard, en worden anders geaarden met de dood bedreigd.

Tegenwoordig is het gebruikelijk dat sommige groen-rode verbinders gescheiden zwembeurten toestaan, halal voeding in hun scholen aanbieden en de hoofdoek toelaten. Hoelang zal het nog duren voor er gesegregeerde klassen worden ingericht met dito ouderavonden? Alles in naam van de vrijheid van religie?

Intussen gaat Vlaanderen ermede akkoord dat de communiefeesten tot lentefeesten herdoopt worden, dat Kerstmarkten tot wintermarkten worden gedegradeerd en is een uitgever, onder boycot dreiging van rood-groene verbinders, er toe is overgegaan  7.000 boeken te vernietigen omdat er een tekeningen van zwarte piet in opgenomen zijn. 

Hiermede komen wij aardig dicht in de buurt van de gebeurtenissen van 18 mei 1933; en toen het is niet bij boeken gebleven.

Recent heeft Facebook een ZWARTE PIET tekening van Erwin VAN MOL als haatdragend taalgebruik gekwalificeerd en verwijderd. Zefs deze internet gigant moet buigen onder de druk van linkse verbinders.

Deze politiek-religieuze theocratie gaat, in afwachting dat zij de politieke meerderheid hebben, voor een parallelle samenleving die orde en wet ondergraaft met als uiteindelijk doel de volledige controle over onze samenleving. 

Deze overname wordt bovendien in de hand gewerkt door een amper te stuiten immigratie, het lage geboortecijfer van de autochtone vrouwen ondermeer als gevolg van het gebruik van anti-conseptiva middelen en de wetgeving op de zwangerschapsonderbreking, en de grotere fertiliteit van de islamitische gemeenschap die langzaam maar zeker in hun demografisch overwicht vertaald wordt. 

De allochtonen zijn goed bezig de voorspelling van de gewezen Algerijnse president Boumédienne te realiseren: 

On va conquérir l’Ouest par les ventres de nos épouses.

Kardinaal Bechara Boutros al-Rahi, maronitische patriarch van de oude stad Antiochië (Turkije), waar het christendom diepe en duizendjarige wortels heeft, getuigd:

“Ik heb moslims vaak horen zeggen dat hun doel is om Europa te veroveren met twee wapens: hun geloof en hun geboortecijfer”, zegt al-Rahi in een interview met Famiglia Cristiana”

“Moslims geloven dat het Gods wil is om zich voort te planten en dat het huwelijk dat doel moet dienen. Ze geloven dat het aantal van hun kinderen hen de overhand zal geven”

Gefinancierd door het Turkse ministerie van religie, het Presidium van Godsdienstzaken, verhindert de politieke islam in de dyanet moskeeën de integratie van de Turkse gemeenschap in heel Europa. Het volstaat eraan te herinneren dat de Turkse gemeenschap voor 85%, ter gelegenheid van de presidentsverkiezingen, de voorkeur gaf aan een dictator. 

Daarbij worden ze bijgestaan door de zogenaamde politiek correcte multiculturele ideologie, die alle kritiek op de islam als racistisch beschouwt, in het algemeen en door de links-groene diversiteit verbinders ondermeer uit Mechelen en Gent in het bijzonder. Zelfs Vlamingen zijn in hun steden niet meer welkom. Zij worden manu militarie aangepakt, om toch maar hun islamitisch electoraat niet voor het hoofd te stoten. Het ontgaat hun duidelijk dat zij hiermede met de bedreigingen van verkrachting en moord akkoord gaan.

Op 8 november 2020 heb ik de Belgische Voetbalbond onderstaand bericht gestuurd:

Voorafgaand de aftrap van de voorbije interlands heeft de voetbalbond het nodig gevonden “Black lives matter” onder de aandacht te brengen.

Na de aanslagen in Conflans-Sainte-Honorine en Wenen, ga ik er van uit dat u bij de volgende interland op dezelfde wijze de aandacht zult willen vestigen op ‘White lives matter”.

Met belangstelling kijk ik uit naar uw reactie.

Tot op heden geen antwoord. Wel hetzelfde ritueel bij de aanvang van de match België-Denemarken. Voor de Belgische Voetbalbond is de moord op Samuël PATY niet belangrijk genoeg op ertegen te protesteren.

Recent nog vertelde mij een Vlaamse lerares, die in het Brusselse les geeft, dat onderricht geven in een multiculturele omgeving zo goed als onmogelijk geworden is en hoe haar directie haar als een baksteen heeft laten vallen om toch maar de moslimgemeenschap niet voor het hoofd te stoten. Intussen schorst het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, onder druk van het moslim electoraat, een leraar die het aandurfde moslim cartoons te tonen. Media, noch politiek durven deze feiten in vraag te stellen en daarmede impliciet er hun goedkeuring aan hechten.

Voor diegenen die nog zouden twijfelen is het aangeraden het boek INCH ALLAH, l’Islamisme à Visage découvert, van Gérard DAVET en Fabrice LHOMME (Edition Fayard), journalisten van LE MONDE, door te nemen. Uit de inleiding:

Il y a une lecture radicale, agressive de l’islam, qui se fixe pour but de mettre en cause nos règles et nos lois de pays libre, de société libre dont les principes n’obéissent pas à des mots d’ordre religieux.

Mais l’électoralisme à pousser la gauche à ouvrir la porte au populisme et à l’islamisation. L’islamisme, ce n’est rien d’autre que du Front national en arabe.

Paul BERNARD in zijn boek, Français d’abord ! Français toujours :

L’analyse de l’immigration n’insiste pas sur la proportion importante de la confession islamique dans les flux migratoires constatés. Or, ce caractère n’est pas neutre car ces populations exigent le maintien de leur culture, de leurs pratiques religieuses, de leurs exigences de mode de vie, faisant ainsi obstacle au respect de la laïcité et à toute initiative d’assimilation ou d’intégration. 

Het is aan de moslims om zich aan te passen onze gebruiken en tradities, aan onze levenswijze. Het is aan de moslims om hun levenswijze aan te passen en niet andersom.

Voor de moslims die zich storen aan het wereldlijke en neutrale karakter en zich hier niet goed voelen zijn er in de wereld 57 prachtige moslimlanden, die in het gastvrije kader van de Koran, hun geloofsgenoten hartelijk zullen verwelkomen.

Niets echter is onomkeerbaar, maar het is hoog tijd dat wij ons bezinnen over onze verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en bereid zijn enig comfort in te leveren ten bate van de komende generaties.

Het Westen in het algemeen en Vlaanderen in het bijzonder worden geconfronteerd met een demografisch dilemma; ofwel een politiek uitstippelen en uitvoeren om de fertiliteit op te drijven, ofwel de macht van het aantal ondergaan met alle er aan verbonden gevolgen. 

De fertiliteit kan ondermeer bevorderd worden door een wettelijk kader te creëren die het opvoeden van kinderen aantrekkelijk maakt, de wetgeving op de zwangerschapsonderbreking in te trekken en het gebruik van anticonceptiva aan banden te leggen. 

Indien er niet in geslaagd wordt tenminste een deel van deze voorstellen te realiseren zullen onze kinderen en vooral onze kleinkinderen met een maatschappij geconfronteerd worden waar inderdaad “White lives Matter” geen belang heeft.

Aan de beleidsvoerders de keuze deze noten nu te kraken of over een paar decennia gekraakt worden. 

Willy DE WAELE

Voorzitter Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen

Advertentie

7 gedachten over “… en ze gaan door… “White Lives don’t Matter”

 1. Volkomen juiste analyse die ons met de feiten en hun gevolgen confronteert. De migratie heeft ons wellicht 1 procent islamterroristen opgeleverd ,20 procent salafisten die de extreme denkbeelden koesteren,78 procent potentiele volgers die zich niet tegen terrorisme uitspreken , en 1 procent rechtgeaarden die zich durven uitspreken tegen het radikale islamisme , maar hierdoor in levensgevaar zijn. Op zichzelf is dit een explosieve toestand die we in de toekomst moeten terugdraaien. Elk jaar dat we dit blauw-blauw (!) laten is er een teveel.

 2. Allemaal bijzonder juist. Nagels met koppen. Maar wie leest dit? Alleen wij, de reeds lang overtuigden.
  De politici die het zouden moeten lezen kijken weg en denken enkel aan hun huidig postje EN dat van de toekomst.
  En er gebeurt helemaal niets.

  1. Geachte heer,
   Dit is inderdaad een probleem. Maar bij de pakken blijven zitten, terwijl de grond onder ons wegzinkt, is ook geen oplossing.
   Daarom de vraag om dit artikel zo breed mogelijk te verspreiden.
   Ik maak mij ook geen illusies, maar ik geef het niet op.
   Met vriendelijke groeten,

   Willy,

   1. Hallo Willy De Waele,

    Ik heb je artikel gelezen en ben helemaal akkoord met je stelling!
    Zelf woon ik in de sint-elooiwijk te Lennik en ben hier super gelukkig!!
    Hoe moet het in de toekomst, ik zie alsmaar meer mensen van andere gemeenschappen in mijn dorp hun intrede nemen en dat maakt dat ik me zorgen maak over onze eigen kinderen en klein-kinderen.
    Ik kan helemaal niet meer volgen over alles wat er rond om ons gebeurd en ben bezorgd over mezelf, mijn kinderen en klein-kinderen

    mvg,
    Frieda

 3. Geachte heer,
  Zeer begaan met de “open deuren” die u hier instampt, met de oorzaken vd kanker die zich nu al 20, 30 jaar in de hele Westerse maatschappij uitzaait, stuur ik u volgende bedenkingen:

  A) Wat Fred Bonaerts opmerkt is terecht: het Vlaamse Volk leest niet (meer) en laat zich volledig beïnvloeden door de (linkse) pers. Is er een anderen? De >1.800.000 kiezers die hun stem aan de nationalisten gaven, weten begot niet wat achter het moslimbroederschap, het salafisme, het islamo-fascisme écht schuilgaat.
  U en ik, en enkele anderen, weten dat maar welke kanalen u ook moge aanwenden, nooit bereikt u de massa, het Volk om een echte dam tegen de nefaste invloed van het islamisme op te werpen. Het Volk ziet de problemen, kan ze zelf benoemen maar weet geen kanten op te gaan om de “omvolking”, de “kolonisaite” vw. de Islam (hfdletter=ideologie, cult., cfr Remy Brague) tegen te gaan.

  Hier ZOU de politiek het Volk de weg moeten wijzen. Vreemd genoeg, sluiten vele politici de ogen – deze van de linkse kerk eerst! En ik bedoel Blauw, Rood, Groen én Oranje – onder de mom van niet alle moslims zijn islamisten, terroristen… MAAR alle islamisten, terroristen zijn aanhangers van dezelfde Islam. Hierbij wordt uiteraard nooit enig gewag gemaakt van de allesomvattende oumma(h) die het hele leven van de moslims (van de geboorte tot de dood) regelt én bepaalt.
  Wij en enkele anderen weten hoe de vork op de steel zit. Ze hebben mss. ook werken gelezen van Onfray, Finkielkraut, Bruckner, Gauchet, Harouel, Gourévitch, Taguieff, Abdel-Samad, Sansal, Bensoussan, Kepel, Bock-Côté, Smith, Murray, Bauer, d’Iribarne, Wim van Rooy, Scheffer…, ook Fallaci, Hirsi Ali… té veel om op ge noemen uit mijn bibliotheek.
  Niemand met een volle dagtaak, kids en zorg voor het huishouden, die de tijd vindt om dit te lezen. MAAR wie niet leest, niet weet. Een echte lapalissade! Ik weet zoveel maar eigenlijk zal ook mijn kennis niet volstaan om wat Renaud Camus (ook wijlen Raspaille) ad kaak stelt, op enige manier tegen te houden.

  B) vormelijk: wil de grove fout in uw brief verbeteren: cfr § Mais l’électoralisme [a poussé =>passé composé] la gauche à ouvrir la porte (…)

  C) Ik volg u al jaren, moet telkens ervaren dat elk van uw tussenkomsten “de vinger in de open wonde draait” maar er niets verandert in de “kolonisatie” vh Westen, dus ook van onze BE-failed state, door het islamisme, niets! Met vereende krachten handelen? Zonder politieke steun? Zonder legitieme ondersteuning? Dáár ligt alle begin: bij een executieve die vastberaden, een grondige aanpak voorbereidt van jaren lakse omgang met de Islam. Zelfs ons Onderwijs ervaart dagelijks de woekering van de Islam binnen zijn muren. Zie wat er in Frankrijk al niet gebeurt!
  Maar uiteraard, wie zich onderdanig gedraagt, moet (voorlopig!) niets vrezen: de omvolking is nog niet ver genoeg gevorderd en nog zeer fragmentair aanwezig,
  Welke BE-traditionele partij zal haar stoute schoenen aantrekken om de opgang, de kolonisatie vw de Islam, ook in ons land tegen te gaan???

  Conclusie: Weer een brief,met terechte bedenkingen, analyses, teksten én voorstellen maar of dit ons land helpt om de Islam-invloeden te stoppen, is heel andere koek.

  Altijd bereid mijn kennis met u te delen, bevestig ik mijn volle éénsgezindheid bij wat u poneert, ons wil voor waarschuwen én behoeden. Maar zolang de politiek niet duchting optreedt, zal u, vrees ik, nog vele brieven rondsturen met dezelfde duidelijke inhoud maar die opnieuw zonder gevolg zullen blijven. We zullen knikken en nog eens zuchten…

  Me alle respect voor de energie én de tijd die u in dit initiatief blijft steken en
  Met beleefde groeten,
  Dominique Viaene.

  1. Geachte heer Viaene,

   Met dank voor uw goed gemotiveerde analyse.

   Het gebrek aan respons van de beleidsvoerders is inderdaad stuitend en frustrerend.

   Ik verwoord het graag zoals onderstaand in de taal van Voltaire.

   Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.

   Met vriendelijke groeten,

   Willy,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s