“Vrijheid of blijvende verknechting”

Het democratisch besluitvormingsproces laat ruimte aan minderheden, zonder dat deze de inzichten en de overtuigingen van een meerderheid kunnen verhinderen of tegenhouden. Vrij en gelijk in rechten en plichten houdt in dat niemand op voorrechten aanspraak kan maken en vrij en onder gelijke voorwaarden kan deelnemen aan de besluitvorming.Een eenvoudige meerderheid beslist en de genomen beslissingen zijn ook bindend voor de minderheid.

De bijzondere meerderheid voorzien door het vierde grondwetsartikel staat haaks op deze democratische besluitvorming. Samen met de belangenconflict- en alarmbelprocedure heeft de Franstalige minderheid wapens in handen om elk intitiatief en noodzakelijke veranderingen voor Vlaanderen af te remmen en zelfs te verhinderen. De politieke, administratieve, financiële en juridische voorrechten van de Franstalige minderheid werden, met de collaboratie van de “Vlaamse” niet-nationalistische partijen, vergrendeld en kunnen zonder hun instemming niet meer worden gewijzigd.

De Vlaamse demografische meerderheid werd hiermede tot een politieke minderheid gedegradeerd. Vlaanderen is waarschijnlijk het enige volk, behoudens dictaturen, dat zijn demografische meerderheid heeft laten vergrendelen om een Belgisch staatsverband, dat het financiert, in stand te houden tegen de belangen van Vlaanderen.

In KNACK van 23 december 2020 laat de gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof, de heer André ALEN, optekenen:

Als ze artikel 35 van de grondwet niet kunnen of willen uitvoeren, zullen wij nooit tot homogene bevoegdheidspaketten komen. Tegelijk heeft de ervaring mij geleerd dat die andere techniek van hervormingen, herfederalisering van bevoegdheden, in dit land onmogelijk is.

De gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof laat echter na te vermelden dat de uitvoering van artikel 35 van de grondwet enkel kan met een bijzondere meerderheid, zoals voorzien door het vierde artikel van de grondwet. Dan weet je het wel.

In uitvoering van de regeerverklaring werden Annelies VERLINDEN (CD&V) en David CLARINVAL (MR) er mede gelast het Vlaamse autonomie streven te verzoenen met het Franstalig Belgisch unitarisme. Zij zullen er niet onder uit kunnen komen en vast te stellen dat de Franstalige minderheid een politieke voert die het niet kan financieren en de Vlaamse meerderheid struktuurhervormingen wenst voor dewelke geen meerderheid kan worden gevonden.

Herinner het T en T duo uit de zeventiger jaren, de costa’s en andere overlegplatformen die tot een onwerkbare staatsstructuur geleid hebben. Omdat de tegenstellingen binnen de VIVALDI regering onoverbrugbaar zijn wordt als schaamlapje een raadpleging van de bevolking in het vooruitzicht gesteld.

Cruciaal bij deze is of deze raadpleging zal ingeleid worden met een grondige historiek, zoals hoger uiteengezet, zodat de burger zal kunnen oordelen en voorstellen formuleren. Zal deze raadpleging vrij zijn van manipulatie en voorstellen die niet passen in het VIVALDI patroon met algoritmenwegfilteren?

Indien er voorafgaand aan deze vragen geen duidelijk antwoord geformuleerd wordt rest er voor de Vlamingen maar één antwoord:

B O Y C O T T E N

De Italiaanse humanist en filosoof, Francesco PETRARCA (1304 – 1374) kon ons politiek systeem niet beter omschrijven:

Een oord van droefheid waar al wat ademt lieGT.

Deze blokkeringen doorbreken is enkel mogelijk door de grondwet te verlaten en de Franstaligen en Vlamingen autonome laten beslissen over de organisatie van hun staatsverbanden en de rechten en plichten van hun burgers.

Iedere andere oplossing is gedoemd te mislukken.

De grondwet verlaten kan met een gewone meerderheid, zoals deze in 1831 ook met een gewone meerderheid is goedgekeurd. In de federale Kamer beschikken de Vlamingen over 88 mandaten, ruim genoeg voor een eenvoudige meerderheid van 76 zetels; 43 ervan worden bezet door de N-Va en het VB. CD&V (12), OPVLD (12), Vooruit (9) en Groen (8).

De mandatarissen van CD&V, OVLD, Vooruit en Groen zullen voor de keuze moeten worden gesteld; kiezen voor Vlaamse autonomie of door de knieën gaan voor de particratie.

Vlaanderen moet durven buiten de lijntjes kleuren. Als de structuren van de politieke besluitvorming niet worden veranderd, zal er niets kunnen veranderen.

Een zevende staatshervorming kan en zal geen aarde aan de dijk brengen omdat deze ook binnen de huidige structuren zal moeten onderhandeld worden en andermaal zal eindigen in dubieuze compromissen met Vlaanderen als blijvende financier.

In de “SLEUTELS TOT ONTGRENDELING” beschrijven Hendrik VUYE en Veerle WOUTERS omstandig de mogelijkheden om buiten de grondwet te treden.

Gezien de grondwet naar believen kan gemanipuleerd worden en gemanipuleerd werd is het voorstel om een nieuwe grondwet op te stellen perfect uitvoerbaar en de enige mogelijk wijze om de Vlaamse demografische meerderheid te herstellen, hetgeen binnen de huidige grondwet onmogelijk is.

DE VLAMINGEN MOETEN ALLEEN MAAR DURVEN

Willy DE WAELE – Ere Burgemeester

Advertentie

5 gedachten over ““Vrijheid of blijvende verknechting”

 1. Tja, u stampt opnieuw wijd openstaande deuren in. Bravo om het voor de zoveelste maal te herhalen. De alerte Vlaming weet onderhand heel goed waar het Belgische schoentje wringt, onnodig ons dit nogmaals op te dissen! Maar goed, is zoals in gedegen Onderwijs: herhaling moet én loont altijd!
  Waar u wél geen nadruk op legt (durft te leggen?), is op het feit dat het ALLE Vlaamse traditionele partijen zijn die telkenmale op de eisen van de Waalse politiek zijn ingegaan. De 2de Staatshervorming was er wél één om “u” tegen te zeggen maar spijtig genoeg was dit de ENIGE! ALLE Vlaamse traditionele partijen – dus ook de uwe! – hebben BEWUST (we zullen maar stellen: voor de lieve vrede) telkens de Waalse politiek gegeven waar ze om vroeg en Vlaanderen werd telkens de dupe! Cfr de 2/3de meerderheden, de belangenconflicten, de alarmbel-procedures etc… . Idd., Prof Vuye steekt terecht de draak met de “compromissen à la belge” die systematisch in het voordeel v. Wallo-Brux uitdraaiden!
  Een schande dat Verhofstadt – die een uitstekende gelegenheid had om een bocht van 360° te maken! – het eigenbelang verkoos boven het algemeen Vlaams belang.
  Gedane zaken nemen vooralsnog(!) geen keer maar opgeven staat niet in de N-VA-codex. Quousque tandem, Belgica? (Dominique Viaene)

 2. Dag Willy. Gefeliciteerd voor de zoveelste herhaling ! Het zijn de traditionele partijen die de schuldigen zijn voor de huidige chaos in de politiek(dus ook de uwe),ten nadele van de Vlamingen.Als we de laatste opiniepeiling mogen geloven worden ze ervoor zwaar afgestraft !! Enige oplossing is inderdaad de grondwet verlaten en de Vlamingen laten beslissen over de organisatie van hun staatsverband. De traditionele partijenvoor hun keuze stellen. Maar Vivaldi gaat dit niet voorstellen!Het zullen N-VA en VB zijn die het voorstel zullen moeten afdwingen !! Het voorstel van BDW om een federatie te vormen met Nederland lijkt me de enige goede richting. Naar de Grote Nederlanden zoals weleer !Beiden winstgevend,de zelfde taal en zoveel meer.
  DOEN,DOEN………..! Geen lammegoedzakmentaliteit meer,maar daden.Daarvoor kiezen we onze afgevaardigden in het parlement.Men zegge het voort!!!!!!!!

  1. (Aan Marcel Herremans)
   Leg uw boontjes niet te weken bij de jongensdroom van BDW. De A’pense burgervader weet perfect dat z’n voorstel nooit wortel zál schieten in ons Vlaanderen. Zelf, beschouw ik z’n voorstel als een zwaktebod om tegemoet te komen aan diepe teleurstellingen mbt een niet gerealiseerde full confed. Maar die nieuwe staatsstructuur komt er, is onvermijdbaar wil de Waalse politiek nog overleven. Niet de vervloekte PS “n’est demandeur de rien”! Vlaanderen hoeft niets! Enkel onze politieke autonomie om ALLE kerntaken eigenmachtig op te nemen! De Vlaamse tradi’s (🟠🔴🔵) hebben Vlaanderen alle macht ontnomen om op een legitieme wijze onze numerieke meerderheid te gelde te maken. Lees mijn reactie en u vindt ze daar terug. Prof Vuye wijst er ons idd. op dat we de BGW kunnen omzeilen maar dit zal niet gebeuren: er zal geen meederheid hiervoor gevonden worden. U gewaagt v.e. N-VA + VB meerderheid: eerst moeten verkiezingen zo’n meerderheid genereren! Afwachten en zeker mbt hiermee niet té hard van stapel lopen… Mocht u beseffen wat er zich nu “hinter den Kulissen” vd huidige machthebbers afspeelt, u zou heel erg ontgoocheld zijn. De Waele beseft dit als geen ander: vandaar zijn zoveelste, terechte noodkreet.
   Hebt u z. al de vraag gesteld waarom geen enkele links🔵 “zwaargewicht” zich publiekelijk “zorgen maakt” over wat hun OVLD-lid ad kaak stelt??? Moet de clan De Croo zz. sterk voelen in het baarlijke politieke 🟣🟢🟠establishment!
   Goed dat u terecht reageert maar hoed u voor (zeer!) premature hypotheses… (Dominique Viaene)

 3. Beste,
  Inderdaad BHV is van de baan… maar aan welke prijs???
  De Vlamingen moeten hun huiswerk tijdig maken!! Liefst nu!
  Gedaan met ALLE faciliteiten!!
  Gedaan met gedeeltelijke bevoegdheden (vb. het water in de lucht is federaal en éénmaal op de grond een gewestmaterie.. begrijpe wie kan!!
  Gedaan met de zorg (lees ziekenhuizen) is federaal en de nazorg is een gemeenschapsmaterie..moet een VOLLEDIG VLAAMSE bevoegdheid worden.
  Gedaan met de geldstromen….
  Halveer het Federaal parlement, schaf de senaat af, tot wat dient nog de gouverneur van een provincie??
  In Vlaanderen(parlement) hoeven er GEEN 124 leden te zitten met 50 zal het ook gaan!!!
  Dan is er nog de huidige Voorzitter van de ovld die pleit om bepaalde bevoegdheden terug federaal te maken, dat is een man die om de haverklap zijn kar keert!!!
  Vlamingen worden door eigen politici als een kudde domoren aanzien!!!

 4. Rake analyse van de oud-burgervader. En inderdaad G.De Dobbeleer, wij vlamingen moeten ons meer politiek bewust zijn omdat de politiek zich danig met ons leven en onze centen bemoeit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s