11 JULI BOODSCHAP

Er is niet naast te kijken, het federale België is politiek, taalkundig, cultureel, socio-economisch en financieel in twee totaal tegengestelde werelden uiteengevallen die op geen enkele wijze nog samen ordentelijk kunnen bestuurd worden.

Door de zes staatsmisvormingen heen werd de Vlaamse demografische meerderheid tot een politieke minderheid gedegradeerd; 5 woorden hebben daartoe volstaan:

EEN MEERDERHEID IN ELKE TAALGROEP

Het vierde artikel van de grondwet

Met het gevolg dat dit federale land enkel nog kan “bestuurd” worden met heilloze Belgische compromissen die Vlaanderen verhinderen het eigen huis naar eigen goeddunken in te richten omdat de Belgische voogd, met collaboratie van “Vlaamse politieke formaties”, het product van de Vlaamse economische welvaart afroomt om bezuiden de taalgrens een politiek systeem in stand te houden dat er niet in slaagt en er nooit zal in slagen zijn administratieve en politieke beslissingen te financieren.

Vlaanderen kan de eigen economie niet op de eigen noden afstemmen omdat het op de limieten van een ondemocratische staatsordening te pletter loopt.

Zonder het lichten van deze communautaire hypotheek is een voor Vlaanderen aangepast economisch beleid en de financiering van de sociale bescherming onmogelijk.

Deze blokkering doorbreken is enkel mogelijk door het herschrijven van de grondwet, die uitgaat van een Vlaamse en een Waalse natie die autonoom beslissen over de organisatie van hun staatsverband, rechten en plichten van de burgers, de middelen die ervoor dienen gevraagd te worden en de verantwoording voor het gebruik ervan.

Zoals de goedkeuring, met een gewone meerderheid, van de grondwet door het Nationaal Congres in 1831 kan de Vlaams volksvertegenwoordiging ook nu met een gewone meerderheid komaf maken van een ondemocratische grondwet.

De Vlaams volksvertegenwoordiging telt in het federaal parlement 88 leden; dus ruim boven het vereiste aantal van 76 stemmen.

Wat mathematisch mogelijk is kan ook politiek vertaald worden; alleen dient de federale Vlaamse volksvertegenwoordiging te kiezen voor Vlaanderen en zich niet langer laten verdrukken tot de knecht van de Franstalige minderheid en er op de koop toe nog voor betaalt.

 

Dan pas zal er in Vlaanderen op 11 juli kunnen gefeest worden.

 

 

Willy DE WAELE

Ere burgemeester

Advertentie