DURVEN – DENKEN – DOEN ???

Op voorstel van raadslid Christine VAN VAERENBERG, eveneens lid van het federaal parlement, heeft de Lennikse gemeenteraad op maandag 18 december 2017 een motie aangenomen houdende het oprichten van een volwaardige rechtbank voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Deze motie zal echter dode letter blijven omdat de Franstalige minderheid hiermede nooit akkoord zal gaan en over de alle wettelijke middelen beschikt om het tegen te houden. Deze wettelijke middelen werden, door de diverse staatsmisvormingen heen, door de traditionele “Vlaamse” partijen in geschenkverpakking aan de Franstalige minderheid ter beschikking gesteld.

Het federaal kamerlid zou als juriste moeten weten dat het oprichten van een rechtbank voor het arrondissement Halle-Vilvoorde een wijziging inhoud van artikel 157 bis van de Grondwet dat goedgekeurd werd met een meerderheid zoals voorzien door artikel 4 van de Grondwet.

Het vierde artikel van de Grondwet voorziet in een 2/3 meerderheid en een meerderheid in elke taalgroep. Dit artikel van de Grondwet degradeert de Vlaamse demografische meerderheid tot een politieke minderheid en maakt hiermede de goedkeuring van elke redelijk Vlaams voorstel afhankelijk van de goodwill van de Franstalige minderheid en het betalen van een prijs.

Wijlen staatsminister Wilfried MARTENS omschrijft het op bladzijde 771 van zijn mémoires als volgt:

“Wegens de vele grendels zullen de Vlaamse politici afhankelijk zijn van de goodwill van de Franstalige collega’s, wanneer zij de werking van de Belgische staat op de Vlaamse noden willen afstemmen.
Daarbij bestaat het gevaar dat zij door de Franstaligen telkens zouden worden gedwongen tot het betalen van een prijs, in ruil voor het verkrijgen van hun fiat.” 


Gezien de goedgekeurde motie in het kader van de huidige wetgeving totaal vrijblijvend is nodig ik Kamerlid Christine VAN VAERENBERGH uit ten laatste op 31 januari 2018, een wetvoorstel in te dienen houdende het opnemen van artikel 4 van de Grondwet in de lijst van de voor herziening vatbare artikels van de Grondwet en voor te stellen de 2/3 meerderheid en de meerderheid in elke taalgroep te schrappen.

Mijn voorstel is het logisch gevolg op het initiatief van raadslid Christine VAN VAERENBERGH in de Lennikse gemeenteraad; er niet op ingaan ondergraaft onherroepelijk haar geloofwaardigheid.

Trouwens reeds 1.116 dagen (van de verkiezingen van 2014 af) had zij de kans als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om dit wetvoorstel in te dienen. Enig opportunisme in het zicht van de komende verkiezingen zal wel niet vreemd zijn aan haar initiatief in de Lennikse gemeenteraad.

Willy DE WAELE

Ere burgemeester

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s